fbpx

Callsenter

Callsenter

Som et ledende Call Senter er vi i SkyCall opptatt av at vi leverer høyt kvalitet og kvantitet av nysalg til våre samarbeidspartnere, vel så mye som god kundeservice for å utvikle den eksisterende kundebasen. Våre salgskonsulenter sørger for at dine produkter eller tjenester når ut til massen på en effektiv måte for å maksimere inntjeningen via våre kanaler.

Profesjonelle

Vi er en profesjonell og seriøs aktør fra grunnmuren av. Alle ansatte hos oss utstråler en positiv og lærevillig personlighet.

Livlige

Vi er et byrå på tå hev og promoterer en kultur for innovasjon og nytenkning. Ikke kun ovenfor oss selv, men også for våre samarbeidspartnere.

Erfarne

Ledelsen i SkyCall AS har over 20+ år med ledelseserfaring fra ulike bransjer innen Salg, SaaS, Servicebransjen mm.

HVOR LIGGER VÅRT FOKUS?

Gjennom pågående salgsprosesser og hardt arbeid lagt ned for flere samarbeidspartnere er det visse konturer vi har observert og registrert for å kunne forstå dypere hvorfor akkurat vi leverer de unike resultatene vi gjør.

Introduksjon

Basert på ulike faktorer vi har studert og målt har vi en viktighetsskala fra 0-100 på hvert av elementene vi mener har stor innvirkning på vår suksess.

Datastrukturen

Datastrukturen er basert på kvantitativ undersøkelser gjennomført på bakgrunn av de spesifikke faktorer som er observert internt hos oss i SkyCall.

Formål

Formålet er til enhver tid å kunne identifisere hvilke kjerneområder som bør fokuseres på og gjennomføres med høy kvalitet for at vi leverer godt til våre samarbeidspartnere, og for å bistå bransjen med god data.

HVORFOR VELGER VÅRE KUNDER Å SAMARBEIDE MED OSS?

Vi innehar en ledelse med høy teknisk kompetanse innen salg & kundeservice. Denne kompetansen har vi klart å kommunisere til våre konsulenter som videre klarer å formidle de budskapene våre samarbeidspartnere ønsker på en mest mulig effektiv måte.

Kostnadseffektive

Vi leverer enestående ROI til våre partnere basert på vår modell og samarbeidsvillighet.

Tid er penger

Vi er effektive og klarer å skalere drift hurtig og på den måten er det heller vi som strekker veksten til samarbeidspartnerne enn den andre veien.

Tillit

Vår aller største styrke er at vi kan skape en god tillit mellom partnere og sluttkundene av to hovedgrunner. Vi jobber kun med aktører med godt renomè i bransjen samt at vi lover det vi leverer og leverer det vi lover.

Ærlighet

Vi tør å spille frem tøffe og ubehagelige tilbakemeldinger til våre partnere så vel som motta dem i vårt ledd for å vokse og lære

Kvalitet

Alle samtaler våre ansatte gjennomfører er av ypperste kvalitet. På denne måten opplever våre samarbeidspartnere lavest Churn Rate fra oss samt høyest kundetilfredshet.

Eksperter

Vi har den erfaringen og tyngden som kreves for å kunne drive et effektivt call senter og vi jobber daglig med å forbedre oss innen vårt felt.